Torvoilan osakaskunta

TOIMIHENKILÖT

Toimitsija: Heikki Seppänen 0400-647663.

Valvojat: Hauhon reitin kalatalousalueen kalastuksenvalvojat.

Lupienmyyjä: Matti Rantti Ky ja ostaluvat.fi palvelu.

Netistä:

Logo hor rgb

Torvoilan ok vesialuekartta

PYYDYSTEN YKSIKKÖARVOT

verkko ( 3 m x 30 m)   3 yksikköä          katiska  1 yksikkö

pitkäsiima (100 koukkua) 2 yksikköä     rysä, korkeus alle 80 c m 1 yksikkö

rysä, korkeus 80-150 cm 3 yksikköä       5 koukkua 1 yksikkö

vapakalastusvälineet 1 yksikkö               rapumerta 1 yksikkö

3 m x 30 m suuremman verkon yksikköarvo on 6.

LUVANMYYNTIPERUSTEET

Osakkaat ja kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvat saavat 15  yksikköä ruokakuntaa kohden. Ulkopuolisille myydään vapakalastuslupia jotka oikeuttavat käyttämään enintään neljää viehettä. Lisäksi Ulkopuolisille myydään ravustuslupia.

LUPIEN HINNAT

Pyydysmerkit                                                               2 €/yksikkö.

Vapakalastuslupa                                                         20 €/vuosi 10€/vko           

Ryhmälupa hengeltä vuorokaudessa                            1€/vähintään 10 €

Ravustuslupa (osakkaat)                                             20 €/10 mertaa

Ravustuslupa (ulkopuoliset)                                         40 €/max.10 mertaa

PYYDYS- JA PYYNTIRAJOITUKSET

Solmuväliltään 26-49 mm:n olevien verkkojen käyttö on kielletty osakaskunnan vesialueilla.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Järvissä, joissa on vesialuetta Torvoilan osakaskunnan lisäksi jollakin muulla osakaskunnalla (Miehoila, Vitsiälä, Sotjala), on oikeus kalastaa Torvoilan osakaskunnan vesialueella edellä mainittujen osakaskuntien myymillä vapakalastusluvilla.

Miehoilan osakaskunnan muillakin pyydysmerkeillä saa kalastaa Torvoilan osakaskunnan vesialueilla.

Uudet pyydysmerkit on oltava pyydyksissä 1.5.2022 alkaen. Kadonneista merkeistä ilmoitus Toimitsijalle.

Pyydysmerkit on asetettava kesällä lippusalkoon ja talvella salkoon. Pyydykset on merkittävä kalastuslain määräämällä tavalla. Vesiliikennealueella120 cm vedenpinnasta olevan salon päässä lippu joka on kooltaan 20x20 cm. Talvella yli 40 cm avannot tulee varustaa jäänpinnasta 120 cm salolla joka ei saa olla väriltään valkoinen. Lisäksi salkoon on kiinnitettävä ympärille näkyvä leveydeltään 2 cm oleva heijastin. Pyydyksissä tulee olla pyydyksen asettajan yhteystieto.  Vanhat pyydysmerkit tulee poistaa pyydyksistä valvojien työn helpottamiseksi.

Hyvää tietoa kalastuksesta, lainsäädännöstä, määräyksistä, kalastusalueista ja osakaskunnista löytyy Kalatalouden keskusliiton sivuilta osoitteessa: http://ahven.net/

Kalastonhoitomaksu

Kalastuslain mukaisesti onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaaminen ovat kaikille maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Muuta kalastusta harjoittavat 18-69 vuotiaat ovat 1.1.2024 alkaen velvollisia maksamaan kalastonhoitomaksun. Maksuvelvollisuus ei koske henkilöitä, jotka ovat ehtineet täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä, eli kaikki vuonna 1958 syntyneet ovat vapautettuja kalastonhoitomaksusta. 

Kalastuksenhoitomaksun pääset ostamaan täältä: Eräluvat verkkokauppa